Hekseafbrænding på Salling

I gamle dage var det meget almindeligt at gå til den kloge kone for at få hjælp, hvis der var sygdom enten blandt mennesker eller dyr. Det var dog ikke altid lige rart at være den, der havde særlige evner, især hvis vedkommende samtidig havde et stridbart sind og let skaffede sig uvenner. I 1600-årene skete det mange gange, at en kone i hidsighed eller tankeløshed talte ondt om en af sine uvenner, blev slæbt for retten og anklaget for trolddom. 

I mange tilfælde var den anklagede ikke i stand til at vare for sig, og så kunne sagen ende med døden på bålet. Således skete det i året 1686 med de to søstre Anne og Mette Madsdatter, de såkaldte »Thise Trolde«, der blev brændt som hekse på Breum Hede. 

Og disse søstre, kaldet Thise Trolde har de noget med mig at gøre. 

Min 5 x tipoldefar Knud Danielsen Hopp var Herredsfoged (Herredsfoged var indtil 1919 titlen på den øvrighedsperson der var dommer i et herred.) og med den magt han havde i 1686, havde han muligheden og loven på sin side at dømme folk til døde, også at dømme hekse til at blive brændt på bålet, og det var netop det som han gjorde i året 1686.

Selv vores berømte digter Jeppe Aakjær har skrevet om hændelsen i ”Ret og Skjel”: … en herostratisk berømmelse ved i sommeren 1686 at lede forhørene over de to søstre, Anne og Mette Madsdøtre, de såkaldte ”Thise Trolde”, der brændtes på Breum Hede samme år…”

Anklagen mod de to stakkels fattige og naive søstre rejstes af Hr. Steen Bilde til Jungetgård, og herredsfogeden havde næppe noget valg med hensyn til dommen, da søstrene villigt erkendte sig skyldige i omgang med djævelen (på Valborgsaften), samt i alle ulykker, der kunne opremses på egnen i de sidste 20 år! Processen blev af samme grund kortvarig: Vidnerne afhørtes på Herredstinget 6.7. 1686, dommen faldt samme sted 13.7. De to søstre dømtes til ”levende at kastes på ilden og opbrændes, og deres bosted til herskabet at være forfalden”. Dommen blev indstævnet for landsretten, hvor den stadfæstedes 28.7., hvorefter søstrene - trods en kongelig ordre af 21.7. 1686 om, at ingen hekse måtte brændes uden højesteretsdom - brændtes på heden syd for Breum Præstegård.

Så når jeg nu på Sankthansaften står og synger Midsommervisen rundt om bålet og fejre sommerens komme (altså hvis den kommer, ind mellem alle de tordenbyger), så tænker jeg på min 5 x tipoldefars gerning, som i nutidens måde at tænke og handle på, nok ikke havde fundet sted, men i 1686 så Danmark noget anderledes ud. Men tankerne på Anne og Mette Madsdatter og deres skæbne, vil nok fylde lidt, den aften.

Del siden